Нашият

Със Scratch можете да програмирате свои собствени интерактивни истории, игри и анимации, както и да споделяте създаденото с общността. Scratch помага на …

Клуба по Роботика и приложно програмиране на 122. ОУ „Николай Лилиев“ ще създаде специална платформа, където бъдещите участници ще могат да се …

Micro:bit е микроконтролерна платка, осигуряваща бърз и лесен начин за обучение, първи стъпки в програмирането и експериментирането с микроконтролери.   Платката е изградена …

Съвети за
  • Отговорност

    Бъди отговорен към себе си и към останалите!

  • Увереност

    Бъди уверен в това, което правиш!

  • Работа в екип

    Помогни на екипа си за да успеете заедно!