Екип

Екип от

Атанас Терзиев

Ръководител

Александър Димитров

Участник

Мариян Георгиев

Участник

Мартин Андреев

Участник